Sportscalendar gir full oversikt over aktiviteter i din sportsgren.

Sportscalendar løser organisasjonens og idrettsforeningens behov for å gi full oversikt over alle aktiviteter, konkurranser og medlemsmøter. Her digitaliserer du organisasjonens arbeidsflyt overfor medlemsklubber og sluttbrukere.

Så god oversikt – så mye verdi!

Sportscalendar gir deg ubegrenset fleksibilitet til å informere på best mulig måte overfor dine brukergrupper. Basert på egne erfaringer fra idrettsverden har vi laget en kalender hvor du kan kategorisere idrettens grener, klasser, nivåer, klubber og regioner slik at brukerne enkelt kan finne frem i alle aktivitets- og konkurransemuligheter. Legg også inn årshjulet med automatisk varsling om momskompensasjon og andre støtteordninger.

Full oversikt

Sportscalendar gir brukerne full oversikt over alle arrangementer ved bruk av kategorier og filtre.

Bruk på alle enheter

Sportscalendar er selvsagt tilpasset bruk på mobile enheter som smarttelefon og nettbrett.

Lisenser

Du kan løse lisens direkte i kalenderen, men vel så viktig er det å legge opp til automatisk purring til medlemmene dersom du ikke har løst lisensen for året. Her kan forbundene unngå store tap av ikke innløste lisenser.

Integrasjon mot dine systemer

Bruk kalenderen for overordnet oversikt over alle aktiviteter. Integrer kalenderen mot dine eksisterende systemer.

Påmelding

Vi tilpasser påmeldingssystemet til dine behov. Du mottar den informasjon du trenger for å gjennomføre ditt arrangement.

Betaling

Påmeldingsmodulen integreres med PayPal og Vipps betalingstjeneste. Integrasjon mot Buypass og NIF-systemene MinIdrett kan også gjøres.

Gi sponsorene verdi

En av de mest besøkte sidene er påmeldings- og infosiden. Her kan du promotere sponsorer dine.

Varsling på e-post og mobil

Sett opp automatisk varsling av brukerne på e-post eller mobil.

Enkelt å bruke, enkelt å administrere!

Sportscalendar gjør at det er lettere for brukeren å få oversikt over arrangementer. Arrangører kan også gå ut og markedsføre løp eller treninger i tillegg til at det blir enklere å administrere betaling mm. Sportscalendar kan kobles opp mot alle eksisterende arrangementssystemer og betalingssystemer.

Mobiltelefonen er fremtidens møteplass!

Sportscalendar er 100% tilpasset til å kunne kjøre på mobiltelefon. Du velger selv hvor mye du vil ha på skjermen.

Sanheten er jo at mobiltelefonen blir brukt på steder man normalt ikke bruker hverken nettbrett eller PC. Da har man også i mange tilfeller tid til å finne treninger eller løp man ikke visste fantes. Alle arrangementer ligger inne med stedsbeskrivelser og kart.

Sportscalendar gir den oversikten du aldri har hatt.

Alt fra beskrivelser av arrangementet til kart som man kan kjøre etter.

Har en arrangør sørget for spesielle parkeringer eller andre arrangementer som kommer i tilegg til hovedarrangementet, så kan du i kalenderen bestille og betale direkte via kalenderen.

Skjermbildet er bare skallet

Bak skjermbildet ligger automatiseringen eller “digitaliseringen” som mange ønsker å kalle det. Sportscalendar har utviklet det som forbund og foreninger ikke har fått på plass, deriblant avansert databasestruktur.

Eksempler som lisensbetaling, eller purring på betaling. Tilbud til tidligere deltagere. Trackdays-informasjon til alle som kvalifiserer til å være med.

Enkel å bruke

Sportscalendar er enkel å bruke, men vi har laget en enkel webcast som både forteller hva du kan finne i kalenderen og hvordan du bruker kalenderen.

Enkel å administrere

Administrasjonen gjøres av forbundet selv eller i samarbeid med Sportscalendar. Hele driften kan om ønskelig settes ut til Sportscalendar.

Kom igang nå!

Kontakt oss på mail eller telefon. Det skader ikke å se og forstå hvordan dette kan effektivisere din organisasjon og medlemsinformasjon.